Studia Prawo - 92 uczelni

partner uczelnie.pl

studiaprawo.com

Studia Prawo

mail

41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

ul. Cieplaka 1c

telefon

tel.: 32 262-28-05, 295-93-10, 295-93-11

fax.: +48/32/ 295 93 44

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia II stopnia jednolite licencjackie inżynierskie magisterskie uzupełniające magisterskie

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Socjologia Socjologia   Socjologia                  

  - Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej   - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/socjologia/socjologia-reklamy-i-komunikacji-miedzyludzkiej?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Socjologia%20reklamy%20i%20komunikacji%20mi%C4%99dzyludzkiej&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej</a>     - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/socjologia/socjologia-reklamy-i-komunikacji-miedzyludzkiej?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Socjologia%20reklamy%20i%20komunikacji%20mi%C4%99dzyludzkiej&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej</a>                  

Administracja Administracja   Administracja                  

  - Administracja publiczna i samorządowa   - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/administracja/administracja-publiczna-i-samorzadowa?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Administracja%20publiczna%20i%20samorz%C4%85dowa&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Administracja publiczna i samorządowa</a>     - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/administracja/administracja-publiczna-i-samorzadowa?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Administracja%20publiczna%20i%20samorz%C4%85dowa&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Administracja publiczna i samorządowa</a>                  

  - Administracja skarbowa i celna   - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/administracja/administracja-skarbowa-i-celna?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Administracja%20skarbowa%20i%20celna&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Administracja skarbowa i celna</a>     - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/administracja/administracja-skarbowa-i-celna?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Administracja%20skarbowa%20i%20celna&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Administracja skarbowa i celna</a>                  

  - Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie   - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/administracja/bezpieczenstwo-informacji-w-administracji-i-biznesie?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Bezpiecze%C5%84stwo%20informacji%20w%20administracji%20i%20biznesie&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie</a>     - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/administracja/bezpieczenstwo-informacji-w-administracji-i-biznesie?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Bezpiecze%C5%84stwo%20informacji%20w%20administracji%20i%20biznesie&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie</a>                  

  - Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne   - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/administracja/prawo-pracy-i-ubezpieczenia-spoleczne?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Prawo%20pracy%20i%20ubezpieczenia%20spo%C5%82eczne&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne</a>     - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/administracja/prawo-pracy-i-ubezpieczenia-spoleczne?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Prawo%20pracy%20i%20ubezpieczenia%20spo%C5%82eczne&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne</a>                  

Socjologia Socjologia   Socjologia                  

  - Nowe media i grafika użytkowa   - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/socjologia/nowe-media-i-grafika-uzytkowa?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Nowe%20media%20i%20grafika%20u%C5%BCytkowa&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Nowe media i grafika użytkowa</a>     - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/socjologia/nowe-media-i-grafika-uzytkowa?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Nowe%20media%20i%20grafika%20u%C5%BCytkowa&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Nowe media i grafika użytkowa</a>                  

  - Projektowanie i organizacja szkoleń   - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/socjologia/projektowanie-i-organizacja-szkolen?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Projektowanie%20i%20organizacja%20szkole%C5%84&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Projektowanie i organizacja szkoleń</a>     - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/prawne-i-spoleczne/socjologia/projektowanie-i-organizacja-szkolen?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Projektowanie%20i%20organizacja%20szkole%C5%84&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Projektowanie i organizacja szkoleń</a>                  

Pedagogika Pedagogika   Pedagogika       Pedagogika   Pedagogika      

  - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną   - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/z-zakresu-oswiaty-i-pedagogiki/pedagogika/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Edukacja%20i%20rehabilitacja%20os%C3%B3b%20z%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85%20intelektualn%C4%85&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną</a>     - <a href=http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/dabrowa-gornicza/studia-i-stopnia/z-zakresu-oswiaty-i-pedagogiki/pedagogika/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna?utm_source=uczelnie.pl&utm_medium=link&utm_content=Edukacja%20i%20rehabilitacja%20os%C3%B3b%20z%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85%20intelektualn%C4%85&utm_campaign=uczelnie.pl target=_blank>Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną</a>                  

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

mail

80-952 Gdańsk, woj. pomorskie

ul. Bażyńskiego 1a, budynek Rektoratu

telefon

tel.: 58 523 25 31, 523 25 32

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia II stopnia jednolite licencjackie inżynierskie magisterskie uzupełniające magisterskie

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji   Wydział Prawa i Administracji       Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

mail

35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie

ul. Cegielniana 14

telefon

tel.: 17/ 867 04 80-81, 17/ 867 04 08

fax.: 17/ 867 04 99

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia II stopnia jednolite licencjackie inżynierskie magisterskie uzupełniające magisterskie

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Prawo Prawo   Prawo             Prawo   Prawo

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

mail

80-952 Gdańsk, woj. pomorskie

ul. Traugutta 79

telefon

tel.: 58 347-18-99, 58 347-18-61

zobacz na mapie »

Lista Wydziałów / Kierunków podyplomowe

  S NW NZ

Studia Podyplomowe: w Zakresie Prawa i Funduszy Unii Europejskiej     Studia Podyplomowe: w Zakresie Prawa i Funduszy Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe: Prawno-Menedżerskie, edycja G-32     Studia Podyplomowe: Prawno-Menedżerskie, edycja G-32

 legenda: S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe, NZ - niestacjonarne zaoczne

1 2 3 4 5 6 7 .... 23 Następna

Polecamy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem doświadczeń w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, lecz także jedną z największych szkół gospodarczych w kraju oraz odgrywa istotną rolę w nauczaniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Od wielu lat liczne ekipy studentów UE wyjeżdżaj

czytaj więcej>>

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w dużej mierze zasługą dobrej kadry dydaktycznej. Obszerna oferta studiów to blisko 60 specjalności prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki oraz Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa oraz Zarządzania. Siłą Uczelni jest potencjał

czytaj więcej>>

www.studiaprawo.com copyright © 2005 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel: 22 616-06-14 fax: 22 211-19-20